Dersom du har mottatt helsehjelp eller arbeidet i et land utenfor Norden de siste 12 månedene, må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika før du kommer til oss. Du kan være smittet uten å ha symptomer.

Det norske helsevesenet er veldig bevisste på at denne typen resistente bakterier ikke skal få innpass på våre helseinstitusjoner.

Med «helsehjelp» mener vi for eksempel innleggelse på sykehus eller tannbehandling. Prøvesvar på MRSA, ESBL og VRE må fremvises før oppholdet starter. Be fastlegen sende deg prøvesvaret i god tid før oppmøte hos oss