Dersom du opplever at din helse forverres i perioden fra du ble henvist og til du er tilbudt plass, må du ta kontakt med din fastlege eller den som har henvist deg for å få en vurdering på om du skal gjennomføre oppholdet. Det er også viktig at Unicare Jeløy informeres så snart som mulig om eventuelle endringer vedrørende ditt opphold.

Hvis du ikke kan møte til avtalt tid eller dersom behovet for rehabilitering ikke lenger er til stede, må du snarest gi beskjed til inntakskontoret på 69245858 (telefontid 10.00-14.00). Dersom du gir beskjed tett opp mot ankomstdagen, blir det vanskelig for oss å erstatte ditt opphold gjennom å tilby plassen til en annen pasient. Vi ber derfor om at du gir beskjed senest 14 dager før planlagt ankomst hvis du ikke ønsker å benytte plassen.

Ved behov for eller ønske om utsettelse gjør vi oppmerksom på at du vil kunne oppleve at det går noe tid før vi kan tilby deg nytt opphold, da det er lang ventetid på flere av våre ytelser.