Plan for veien videre utarbeider vi sammen med pasienten, og eventuelt deres pårørende.

Vi kartlegger pasientens behov for videre oppfølging, og samhandler med sykehus, kommunehelsetjeneste, eventuelt arbeidsplass og NAV.

Dersom det er behov for individuell plan (IP) vil vi varsle kommunens koordinerende enhet for habilitering for videre oppfølging 

Ved avreise utarbeides enn tverrfaglig sluttrapport som sendes til pasient, henvisende instans og fastlege.