Rehabilitering har som mål å bedre eller bidra til å vedlikeholde fysisk, psykisk og sosial fungering, deltakelse og livskvalitet. 

Pasientens mål avgjør i stor grad rehabiliteringsforløpet.