Passer for deg (over 18år) som er rammet av nevrologisk - eller nevromuskulær sykdom som for eksempel parkinson sykdom, nevropati, multippel sklerose, ryggmargsskader, følgetilstander etter poliomyelitt.