Tilbudet passer for deg (over 18 år) som har kronisk lungesykdom som for eksempel KOLS, astma eller lungefibrose, eller for deg som er operert for lungekreft.