Sykehuslege, fastlege eller privatpraktiserende avtalespesialister kan henvise til rehabilitering.

Fastlege og privatpraktiserende avtalespesialister sender henvisning til RKE (regional koordinerende enhet) for rettighetsvurdering. 

Sykehuslege kan henvise direkte til rehabiliteringssenterets inntakskontor.

Henvisninger sendt til oss blir fortløpende vurdert av vårt inntaksteam bestående av lege, fysioterapeut og sykepleier. 

Innkalling blir sendt via Digipost. Har du ikke Digipost vil du motta innkallingen i posten i løpet av 5 – 10 dager. 

Vi tilbyr døgn - og dagrehabilitering, med varighet fra en til fire uker.