Ved ankomst hos oss møter du et team bestående av lege, fysioterapeut og sykepleier. Etter dine behov involveres andre faggrupper. 

Du får en individuell tilpasset rehabiliteringsplan for oppholdet ditt og det avtales tverrfaglige målsettings- og evalueringsmøter underveis. 

Din timeplan inneholder trening, veiledning og oppfølging hos relevante fagpersoner. Timeplanen inneholder i tillegg undervisning og gruppeaktiviteter tilpasset ditt funksjonsnivå.