Sentrale mål for rehabiliteringen er å redusere smertenivået, øke pasientens evne til å utføre daglige aktiviteter og forbedre bevegeligheten, i tillegg øke kunnskap og forståelse om din situasjon.