Sammen med deg planlegger vi tiden etter rehabiliteringsoppholdet. Vi kartlegger ditt behov for videre oppfølging i hjemmet, i kommunen og evt. på arbeidsplassen.   
Ved avreise utarbeides enn tverrfaglig sluttrapport som sendes til deg, henvisende instans og fastlege.