Mål for hjerterehabilitering er å forbedre pasientens fysiske kondisjon og utholdenhet, redusere risikofaktorer, øke kunnskap og selvbevissthet rundt sykdommen, og fremme psykisk velvære.  

Målene tilpasses pasientens individuelle behov, og sammen med det tverrfaglige teamet utvikles en personlig rehabiliteringsplan.