Sykepleier, lege og fysioterapeut kartlegger og vurderer alle våre pasienter ved ankomst. Etter behov involveres andre faggrupper i teamet rundt pasienten. 

Individuell tilpasset plan for rehabilitering iverksettes i henhold til pasientens mål. 

Timeplanen består av fysisk aktivitet, individuelt og i gruppe, læring - og mestringsarbeid, likepersonsgrupper og individuell oppfølging av relevante fagpersoner som fysioterapeut, sykepleier, lege, ernæringsfysiolog, ergoterapeut, psykolog, psykiatrisk sykepleier, arbeidskonsulent, idrettspedagog, logoped (Buskerud Logopedtjeneste) og ortopeditekniker (Sophies Minde).