Målene tilpasses pasientens individuelle behov, og sammen med det tverrfaglige teamet utvikles en personlig rehabiliteringsplan. 

 

Rehabiliteringsmål kan blant annet være å øke funksjon og bevegelighet, øke muskelstyrke og stabilitet, forbedre balanse og koordinasjon, samt sørge for trygg og riktig bruk av hjelpemidler der det er et behov.