Pasienter som ønsker permisjon avtaler dette med fysioterapeut og gir beskjed til resepsjonen.