Har du arbeidet i helsevesenet, eller fått behandling hos tannlege/sykehus/legevakt utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder? Da må fastlegen teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Vi ønsker en tilbakemelding på prøvesvar før du kommer til oss.