Det er gratis parkering for våre pasienter og pårørende/gjester. Plassene nærmest inngangen er merket reservert for bevegelseshemmede.