Vi følger Folkehelseinstituttets råd og anbefaler våre pasienter å ta influensavaksine før rehabiliteringsopphold i perioden 01.10 - 30.04.