Oppholdet er ment å ligne på hverdagslivet med arbeid, fritid, søvn og hvile. Aktivitetene er i all hovedsak på dagtid. Dagene starter med morgenmøter innad i din gruppe med en gjennomgang av dagens aktiviteter. Her er det også rom for å reflektere over forløpet så langt.
En vanlig dag vil bestå av blant annet: 

  • Endringsarbeid sammen med gruppen 
  • Individuelle samtaler og veiledning 
  • Tilpasset fysisk aktivitet inne og ute (individuelt og i gruppe) 
  • Undervisning innen relevante områder for deg
  • Arbeid med ditt nettverk hjemme (nettverksdag og individuelle samtaler)  

 
Det blir lagt vekt på at du er den viktigste aktøren i din rehabilitering, og at din hverdag hjemme danner grunnlaget for det vi gjør her. Alle mål settes derfor av deg sammen med oss.