• At du blir bevisst på hva som er viktig i ditt liv og setter dine mål opp mot disse verdiene
  • At du skal økt få kunnskap, motivasjon og forståelse for å kunne stå i varig livsstilsendring
  • At du tilegner deg erfaringer og verktøy for å gjennomføre din endringsprosess
  • At du gjennom oppholdet og i etterkant får en bedret funksjon, økt livskvalitet og bedret psykisk og fysisk helse 
  • Økt bevegelsesglede
  • Varig vektreduksjon
  • Motivasjon til videre yrkesaktivitet/utdanning der det er mulig
  • At du har en bærekraftig plan for veien videre etter endt rehabilitering som er godt kommunisert til ditt nettverk