For å få plass på vårt livsstilsprogram må din fastlege henvise deg til fedmepoliklinikken ved aktuelle sykehus. Etter denne utredningen kan legen ved poliklinikken henvise til rehabilitering hos oss ved Unicare. 

Rehabiliteringstilbudet er døgnbasert, hvor du bor hos oss i tre uker, er hjemme i ca. 6 uker, tilbake 1 uke, hjemmeperiode på ca. 8 uker, 1 uke på helsefortet og tilbake 1 uke etter ca. ett år etter oppstart.  Du vil tilhøre en gruppe samtidig som tilbudet vil være individuelt tilpasset til deg. Du vil ha din egen primærkontakt og treningskontakt som følger deg gjennom hele forløpet, men du vil også underveis i rehabiliteringen arbeide tett sammen med andre fagpersoner fra vårt tverrfaglig team for livsstilsendring.