Oppholdet er ment å ligne på hverdagslivet med arbeid, fritid, søvn og hvile. Aktivitetene er i all hovedsak på dagtid. Dagene starter med morgenmøter innad i din gruppe med en gjennomgang av dagens aktiviteter. Her er det også rom for å reflektere over forløpet så langt. 

En vanlig dag vil bestå av blant annet:  

  • Endringsarbeid sammen med gruppen  
  • Individuelle samtaler og veiledning  
  • Tilpasset fysisk aktivitet inne og ute (individuelt og i gruppe)  
  • Undervisning innen relevante områder for deg 
  • Arbeid med ditt nettverk hjemme (nettverksdag og individuelle samtaler)