• At du gjennom oppholdet og i etterkant får en bedre funksjon og livskvalitet
  • At du blir bevisst på hva som er viktig i ditt liv og setter dine mål opp mot disse verdiene
  • At du skal få økt kunnskap og forståelse rundt din situasjon
  • At du tilegner deg erfaringer og verktøy for å gjennomføre din endringsprosess
  • Motivasjon til videre yrkesaktivitet/utdanning der det er mulig 
  • At du har en bærekraftig plan for veien videre etter endt rehabilitering som er godt kommunisert i ditt nettverk.