Mot slutten av rehabiliteringsoppholdet ditt lager vi en individuell oppfølgings- og tiltaksplan der du, teamet og eventuelt dine pårørende eller annet støtteapparat, involveres i planen videre. Det utarbeides også en plan for oppfølging i samarbeid med kommunen din. Tett kommunikasjon mellom Unicare og primærhelsetjenesten er viktig både før, under og etter behandlingen for å oppnå varige endringer.