Det er det som er viktig for deg og det du ønsker å oppnå som bestemmer retningen på din rehabiliteringsprosess. Dette krever at du motiveres til å være en aktiv deltaker i din egen prosess.  Sammen med deg vil vi lage et program slik at det passer for deg og din livssituasjon. Det kan for eksempel være tilpasninger i forbindelse med skolegang/arbeidsliv eller totalsituasjonen din.

Når du kommer til oss i Unicare blir du møtt av et tverrfaglig team bestående av blant annet legespesialister, psykolog og fysioterapeut. Du får tildelt en kontaktperson som vil følge deg gjennom hele rehabiliteringsforløpet. Vi begynner oppholdet med å gjennomføre en aktivitetskartlegging der vi lager en plan for deg og din rehabilitering. Denne planen arbeider vi kontinuerlig med gjennom hele behandlingen.

Rehabiliteringstilbudet vårt for kronisk utmattelsessyndrom er et gruppetilbud med individuelle tilpasninger. Tilbudet inneholder blant annet gruppeterapi, fysisk aktivitet med intensitet tilpasset deg, samtaler og undervisning. Du vil også bli kjent med ulike former for oppmerksomhetstrening og aktiviteter tilpasset din sykdomssituasjon og interesser. Vi legger i stor grad vekt på restitusjon som den del av behandlingen.

Vårt rehabiliteringstilbud er utarbeidet i tråd med oppdatert forskning og Helsedirektoratets retningslinjer for utredning og behandling av CFS/ME. Vi samarbeider også med Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME.