• Økt kunnskap og forståelse om din situasjon
  • Dele erfaringer og få verktøy til å gjennomføre endringsprosesser
  • Bedret funksjon og livskvalitet ut fra ditt ståsted
  • Utvikle en bærekraftig plan for veien videre