Tilbudet passer for voksne over 18 år, med diagnosen CFS/ME som ønsker et tverrfaglig spesialisert rehabiliteringstilbud for hjelp mot langvarig utmattelsessyndrom og som kan dra nytte av et tilbud med daglig undervisning og lett aktivitet.