Ved endt opphold hos oss vil det, i samarbeid med deg, utarbeides en epikrise som sendes din henviser/fastlege og deg. Denne vil inneholde informasjon om oppholdet, hva som har blitt gjennomført samt en konklusjon og din plan for veien videre.