Ved oppstart vil du introduseres for kartleggings- og vurderingsprogrammet. Kartleggingssamtale med teamet vil bli gjennomført i løpet av de to første dagene av oppholdet. Du vil sammen med teamet kartlegge din situasjon, med fokus på annet arbeidsforhold, funksjon, nettverk og psykisk helse. Videre vil det jobbes med å sette verdibaserte mål og gjennomføre aktivitetsutprøving. Programmet vil inneholde gruppebasert aktivitet, undervisningstimer, veiledet aktivitet og individuelle samtaler. På grunnlag av kartleggingen og målarbeidet sammenfattes en individuell timeplan for oppholdet. Planen vil være individuell og fleksibel, og det er tilrettelagt for at det tverrfaglige teamet får mulighet til å kartlegge deg i ulike situasjoner. 

En vanlig dag vil bestå av blant annet:

  • Morgenmøter
  • Individuelle samtaler og veiledning
  • Tilpasset fysisk aktivitet inne og ute (individuelt og i gruppe)
  • Undervisning innen relevante områder for deg

Det blir lagt vekt på at du er den viktigste aktøren i ditt kartleggingsopphold, og at din hverdag hjemme danner grunnlaget for det vi gjør her. Alle mål settes derfor av deg sammen med oss. Vi jobber med mål ut fra dette.