Tilbudet passer for deg som er over 18 år og som ønsker et tverrfaglig, spesialisert opphold for å kartlegge din funksjon og situasjon pr. i dag, samt at vi sammen utarbeider en bærekraftig plan for videre forløp etter endt opphold hos oss.