Vi har en rammeavtale med Helse Midt – Norge, som vil si at du kan henvises til oss fra sykehus eller fastlege. Henvisningen sendes til Regional vurderingsenhet for en rettighetsvurdering før den kommer til oss. 
Etter vi har mottatt henvisning vil vi sende deg et brev og tar kontakt med deg i god tid før et opphold hos oss. 

Kartleggingsoppholdet har en gjennomsnittligvarighet på inntil en uke.