I løpet av oppholdet vil vi sammen med deg planlegge tiden etter du kommer hjem. Sammen kartlegger vi ditt behov for videre oppfølging i hjemmet, i kommunen og eventuelt på arbeidsplassen hvis målet ditt er å komme tilbake til jobb. Vi jobber med dine pårørende og øvrige familiemedlemmer som involveres etter behov og ønske. Ved oppholdets slutt utarbeides en tverrfaglig epikrise som sendes til deg, fastlege og eventuelt annen relevant fagperson.