Ved ankomst får du en primærkontakt og en treningskontakt som følger deg gjennom hele rehabiliteringsoppholdet ditt, og basert på dine mål og en faglig vurdering settes ditt tverrfaglige team sammen. Dette kan blant annet bestå av ergoterapeut, logoped, lege, sosionom, psykolog eller klinisk ernæringsfysiolog.

En vanlig dag vil bestå av blant annet individuell veiledning og behandling hos relevante fagpersoner. Gruppeaktiviteter tilpasset ditt funksjonsnivå. Dette kan være uteaktiviteter som stavgang, friluftsliv og aktiviteter innendørs som fallforebyggende trening og tilrettelagt trening i hverdagsaktiviteter.
Du vil også kunne delta på undervisning og samtalegrupper med temaer som er relevante for deg som har opplevd hjerneslag eller andre hjerneskader, for eksempel om fysisk aktivitet og trening, kosthold og ernæring, søvn og smerte og sykdomsspesifikke undervisningstimer.