•    At du som pasient føler deg ivaretatt, har ansvar og får ta aktiv del i din egen rehabiliteringsprosess.
•    Bedre/gjenvinne fysisk og/eller kognitiv funksjon for best mulig deltagelse i hjemmet, arbeidslivet, nærmiljøet og sosiale aktiviteter.
•    Øke din kompetanse om egen skade, og påvirkning på ditt dagligliv.
•    Fremme godt samarbeid mellom deg, pårørende og hjemkommune.