Denne rehabiliteringstjenesten passer for deg som er rammet av en traumatisk hodeskade eller et hjerneslag. Tilbudet retter seg mot deg som er ferdig med akuttbehandlingen ved slagenheter i sykehus (tidligfase), eller for deg som har behov for videre intensiv trening senere i rehabiliteringsforløpet (senfase).