For å få plass hos oss må du være medisinsk stabil og samtykkekompetent uten forvirringstilstand. Du må være motivert og ha et rehabiliteringspotensiale.

Du kan bli henvist fra fastlege eller direkte fra sykehus.