Dette finnes på alle rom. Via denne kan du alltid få tak i oss, enten det gjelder noe akutt medisinsk eller om du av noen anledning ikke får til å ringe oss.