Det er gratis å parkere for pasienter, pårørende og andre gjester. Plassene nærmest inngangen er merket reservert for bevegelseshemmede.

Vi har også muligheter for lading av el-bil, dette mot et ladegebyr. Betaling skjer i resepsjonen. 
All parkering skjer på eget ansvar.