Du vil få frikort uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen 3 uker etter at egenandelstaket er nådd. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.  
Egenandelstaket for 2024 er kr. 3165. Egenandel pr dag/døgn i rehabiliteringsinstitusjon er kr. 163 ;-.