Vi på helsefortet har et eget brukerutvalg. Liste over navn og kontaktinformasjon på de ulike diagnosegruppene finner du på informasjonsskjermen i resepsjonen.