Det er muligheter for å ta imot dagsbesøk, samt overnatting.
Overnatting koster 550/950kr pr døgn. Mat er inkludert i prisen.

Alt besøk og overnatting varsles til resepsjonen.