Det er ikke tillatt å nyte alkohol på området, eller å være synlig beruset. 
Andre rusmidler er ikke tillatt.  
Røyking skal skje på anvist område (Røykebod i enden av selja).