Noen dager før ankomst vil du få tilsendt en SMS med link til et kartleggingsskjema som skal benyttes i behandlingen. Vi ber deg fylle ut dette før ankomst. Du vil også få samme skjema tilsendt to dager før hjemreise.

Samtykke til innhenting av informasjon 
Under rehabiliteringsoppholdet kan Unicare Helsefort ha behov for å innhente og bruke opplysninger som anses som nødvendig i den enkeltes sak. Dette kan innebære utveksling av opplysninger med lege/NAV/arbeidsgiver eller andre relevante aktører/instanser.   
Ved å takke ja til rehabiliteringsplassen samtykker du til at opplysninger vedrørende din helsetilstand, dine trygdeytelser, samt arbeidsforhold kan brukes under behandlingsoppholdet. 
Om du ikke ønsker at vi innhenter opplysninger må vi få skriftlig beskjed om dette.