Det utarbeides en tverrfaglig epikrise som sendes henviser, fastlege og deg. Den inneholder konklusjon og plan for veien videre.