• Økt kunnskap, mestring og motivasjon for varig livsstilsendring
  • Redusert risiko for livsstilssykdommer
  • Bedret livskvalitet
  • Økt deltakelse sosialt og i arbeid
  • Økt bevegelsesglede og bedre fysisk form
  • Varig vektreduksjon