Første rehabiliteringsår:
  • Grupperehabilitering på til sammen 12 uker, fordelt på 4 rehabiliteringsperioder (6 + 2 + 2 + 2 uker)
  • Under rehabiliteringsperiodene er det 3 oppmøtedager per uke som består av gruppesamtaler med ernæringsfysiolog og psykolog, samt fysisk trening.
  • Gruppen består av 10 pasienter
  • Individuelle samtaler og oppfølging av plan og målarbeid
  • Oppfølging av tverrfaglig team bestående av legespesialist, psykolog, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og fysioterapeut

 

4 års oppfølging:
  • Rehabiliteringsperioder på 1 uke hvert halvår
  • Gruppesamtaler og fysisk trening
  • Individuelle samtaler
  • Nettbasert oppfølging