Første rehabiliteringsår:
  • Grupperehabilitering på til sammen 12 uker, fordelt på 4 rehabiliteringsperioder (6 + 2 + 2 + 2 uker)
  • Under rehabiliteringsperiodene er det 3 oppmøtedager per uke som består av gruppesamtaler med ernæringsrådgiver og psykolog, samt fysisk aktivitet.
  • Gruppen består av ca. 8 pasienter
  • Individuelle samtaler og oppfølging av plan og målarbeid
  • Oppfølging av tverrfaglig team bestående av legespesialist, psykolog, ernæringsrådgiver, Helse-og treningsfysiolog og fysioterapeut
  • Nettbasert oppfølging

 

Oppfølging- inntil 4 år:
  • Rehabiliteringssamling en halv dag, en gang per måned
  • Gruppesamtaler og fysisk aktivitet
  • Individuelle samtaler
  • Nettbasert oppfølging