Det utarbeides en tverrfaglig epikrise som sendes henviser, fastlege og familie. Den inneholder konklusjon og plan for veien videre.