Fastlege, helsesykepleier eller andre med henvisningsrett henviser barnet med familie elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE). Se informasjon og sjekkliste på

Henvisning til rehabilitering - Sunnaas sykehus

Blir barnet henvist til poliklinikk ved sykehus, kan sykehuset henvise videre til oss dersom det er aktuelt med et rehabiliteringsopphold.