Dette tilbudet passer for barn og ungdom opp til fylte 18 år, som sammen med familien ønsker et tverrfaglig, spesialisert behandlingstilbud for hjelp til varig livsstilsendring.

For å få rehabiliteringsplass for livsstilsendring er kriteriene at barnet/ungdommen har en ISO- KMI på 35 eller mer. Dersom man har god argumentasjon for at barnet/ungdommen bør få hjelp, kan det også henvises med en ISO- KMI på 30 eller mer.