Det blir lagt vekt på at du er den viktigste aktøren i din rehabilitering, og din funksjon i hverdagen danner grunnlaget. Alle mål settes derfor av deg sammen med oss. Vi jobber med mål ut fra dette:

  • Økt kunnskap og forståelse om din situasjon
  • Tilegnet erfaring og verktøy for å gjennomføre endringsprosesser
  • Bedret funksjon og livskvalitet med utgangspunkt i dine verdier  
  • Motivasjon til videre yrkesaktivitet/ utdanning
  • Utvikle en bærekraftig plan for veien videre