Du kan henvises fra fastlege, privatpraktiserende avtalespesialister  eller direkte fra sykehus. 

Fastlegen sender henvisningen elektronisk til Regional Koordinerende Enhet på Sunnaas som rettighetsvurderer henvisningen og videresender til oss.  Avtalespesialister og sykehus kan henvise direkte. Vårt inntaksteam vurderer henvisningen og du vil deretter motta et innkallingsbrev.

Vi sender innkallingsbrev via Digipost. Dersom du ikke har Digipost videresendes innkallingsbrevet automatisk i posten.